Tokom jeseni 2020. godine, IPA2 partneri anketirali su nastavnike u Španiji, Portugaliji i Srbiji kako bi validirali kurikularni sadržaj za obuku o poboljšanju prelaska autističnih učenika iz osnovne u srednju školu.

Rezultati ankete pružili su uvid u vrste znanja od koje bi nastavnici imali koristi. Preko 75% ispitanika pridaje veoma veliku važnost obuci za nastavnike usredsređenoj na poboljšanje tranzicije učenika sa autizmom iz osnovne u srednju školu.

Ispitanici u anketi bili su najviše zainteresovani za sticanje znanja i veština u smislu emocionalne regulacije i boljeg razumevanja kako autistični učenici uče i razmišljaju. Interesovanje je takođe bilo veliko za veštine učenja za olakšavanje odnosa sa vršnjacima i upravljanja razredom.

Rezultati pokazuju da bi većina ispitanika imala koristi od programa obuke koji uključuje module učenja zasnovane na temama, uključujući potrebe autističnih učenika, osnovno znanje o autizmu, strategije intervencije i strategije koordinacije.

Pored toga, najčešći razlozi za izostajanje sa nastave kod autističnih učenika su isključenost od vršnjaka i nedostatak prilagođenog pristupa, smatraju nastavnici.

IPA2 platforma za e-učenje

Dve glavne karakteristike platforme za e-učenje:

1. Pristup platformi pomoću laptopa, tableta ili mobilnog telefona

2. Autentifikacija na platformi metodom samoregistracije na osnovu mejl adrese.

Što se tiče vrsta materijala za obuku, ispitanici prefeririaju svedočenja iskusnih nastavnika, svedočenja učenika autističnih porodica i njihovih porodica, kao i mentorski i konsultativni rad sa stručnjakom za autizam.

Preko 80% ispitanika iz ankete izjavilo je da bi želelo da u svaki modul obuke budu uključene praktične aktivnosti poput rešavanja praktičnih slučajeva Većina ispitanika preferira da procena ovih aktivnosti bude u obliku kvalitativnih povratnih informacija poput komentara.

Sledeća faza IPA2 projekta fokusiraće se na korišćenje gore navedenih rezultata ankete za kreiranje sadržaja za module obuke na platformi za e-učenje.

Projekat IPA2 koristi metodologije zajedničkog kreiranja za razvoj nastavnog plana i programa, kao i modula za učenje. Prva faza uključivala je rad sa nastavnicima, članovima porodice i autističnim učenicima na ko-autorskim sesijama kako bi se otkrila područja u kojima nastavnicima osnovnih i srednjih škola treba obuka. Sledeći korak je bio da se sa nastavnicima proveri da li će područja obuke razvijena tokom sesija biti korisna. Da bi se to postiglo, planirane su sesije zajedničke validacije sa nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i sa ostalim obrazovnim stručnjacima, kao što su nastavnici specijalne edukacije.

Zbog COVID-19 pandemije, proces ko-validacije obuhvatio je obrazovne radnike koji su popunjavali onlajn anketu. Istraživanje je dobilo preko 180 odgovora od nastavnika iz Španije, Portugalije i Srbije.