Autizam Evrope

Puno ime: Autizam Evrope
Zemlja: Belgija
Website: https://www.autismeurope.org/
Referentna osoba: Aurélie Baranger
Mejl referentne osobe: Aurelie.baranger@autismeurope.org

Autizam Evrope je međunarodna neprofitna organizacija osnovana 1983. godine u skladu sa belgijskim zakonom. Njihov glavni cilj je unapređivanje prava autističnih osoba i njihovih porodica i pomoć u poboljšanju njihovog kvaliteta života.

O Autizmu Evrope

Autism-Europe osigurava efikasnu vezu između gotovo 90 članica-organizacija za autizam iz 38 evropskih zemalja, uključujući i 26 država članica Evropske unije, vlada i evropskih i međunarodnih institucija.

Autizam Evrope igra ključnu ulogu u podizanju svesti javnosti, i u uticaju na evropske donosioce odluka o svim pitanjima koja se odnose na prava autističnih osoba.

Samozastupnici i porodice igraju centralnu ulogu u našoj organizaciji kako bi osigurali da se stavovi i interesi osoba sa autizmom adekvatno odražavaju u našem radu.

Autizam Evrope prepoznaju kao glas autističnih osoba i njihovih porodica u Evropi. Kako bi maksimizovao svoj uticaj na politike Evropske Unije, Autizam Evrope takođe radi u strateškim koalicijama sa organizacijama koje dele iste brige i ciljeve.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) takođe redovno konsultuje Autizam Evrope i sarađuje sa Ujedinjenim Nacijama (UN). Autizam Evrope takođe ima status učesnika (za nevladine organizacije) u Savetu Evrope i u julu 2002. godine podneo je kolektivnu žalbu Evropskom komitetu za socijalna prava, postavši prva nevladina organizacija sa invaliditetom koja je preduzela takvu akciju.

Saradnici

Aurélie Baranger
Aurélie Baranger

Uloga: Direktor
Zemlja: Francuska
Mejl adresa: Aurelie.baranger@autismeurope.org

Direktor Autism-Europe od 2007. godine, njena misija uključuje ukupnu koordinaciju mreže udruženja članica i upravljanje zagovaranjem i radom na politikama, vezu sa EU, evropske projekte, događaje, izgradnju kapaciteta i finansije. Aurelie je ranije radila za Evropski forum za osobe sa invaliditetom (na projektu izgradnje kapaciteta sa invalidskim organizacijama na zapadnom Balkanu) i završila obuku u Evropskoj komisiji i Euro Coopu. Aurelie je magistar međunarodnih odnosa i evropski javni menadžment. Aurelie govori engleski i francuski.

Cristina Fernández Álvarez de Eulate
Cristina Fernández Álvarez de Eulate

Uloga: Menadžer komunikacija i prikupljnja sredstava
Zemlja: Španija
Mejl adresa: communciation@autismeurope.org

Cristina se pridružila Autizmu Evrope 2015. godine gde radi u oblasti komunikacija, uključujući upravljanje unutrašnjim i spoljnim alatima za komunikaciju i koordinaciju kampanja za podizanje svesti Autizma Europe, kao i podršku razvoju i sprovođenju rada Autizma Evrope na prikupljanju sredstava i evropskim projektima. Cristina je ranije radila za evropska udruženja Pain Alliance Europe (PAE) i EMEA udruženje za prenos i distribuciju električne energije (EPTDA). Takođe, završila je praksu u Federaciji evropskog direktnog i interaktivnog marketinga (FEDMA).
Ima master iz komunikologije i evropske politike na IHECS u Briselu (Belgija), kao i master novinarstva na Univerzitetu u Valladolidu (Španija).

Cristina govori španski, engleski i francuski.

Catherine Canil
Catherine Canil

Uloga: Saradnik za komunikacije
Zemlja: Italija/Kanada
Mejl adresa: catherine.canil@autismeurope.org

Catherine se pridružila Autizmu Evrope 2020. godine kako bi podržala interne i eksterne komunikacije. Diplomirala je komunikacije i štampano i digitalno izdavaštvo na Univerzitetu Simon Fraser u Vancouveru, Kanada. Pre rada u Autizmu Evrope, radila je kao saradnik za marketing i komunikacije u Centru za književnost i umetnost u Vancouveru. Nakon preseljenja u Brisel, završila je Schumanovu praksu u Evropskom parlamentu u Generalnom direktoratu za komunikacije i radila je kao pripravnik za komunikaciju u European Schoolnet.