Social IT

Puno ime: Social IT Software & Consulting srl
Zemlja: Italija
Website: http://www.socialit.it/en/
Referntna osoba: Valentina Conotter
Mejl referentne osobe: valentina.conotter@socialit.it

Social IT je inovativno preduzeće koje razvija ICT rešenja za upravljanje socijalnim i zdravstvenim uslugama. Socijalna IT misija je realizacija najsavremenijih tehnoloških projekata s ciljem postizanja najvišeg nivoa efikasnosti i efektivnosti u procesu pružanja nege i garantovanje podrške upotrebom IKT alata, stavljajući u centar krajnje korisnike i njihove potrebe

O Social IT

Social IT čini visoko specijalizovano osoblje koje je posvećeno proučavanju, razvoju i pružanju novih tehnološki naprednih rešenja upravljanja organizacijama za zdravlje i dobrobit građana. Social IT uvek kao referentnu ključnu tačku drži kvalitet života ljudi i ima za cilj da organizacijama socijalne zaštite pruži tehnološku podršku koja pojednostavljuje upravljanje aktivnostima.

Social IT veruje da je jedan od glavnih faktora za poboljšanje kvaliteta i blagostanja građana efikasnost pruženih socijalno-zdravstvenih usluga, postignuta usvajanjem naprednih organizacionih modela društveno-zdravstvenog upravljanja i praktičnih i fleksibilnih upravljačkih rešenja. Integrisani softver i inovativni IKT alati su u stanju da pojednostave i ubrzaju društveno poslovno delovanje, izbegavajući rasipanje i greške, štedeći vreme i resurse, istovremeno poboljšavajući kvalitet usluga sa opipljivim implikacijama na dobrobit građana. Social IT je razvio stručnost u pružanju najadekvatnijih i najkvalitetnijih rešenja, unapređujući efikasnost sistema socijalne i zdravstvene zaštite i poboljšavajući život pacijenata.

Social IT sprovodi intenzivne istraživačke i inovacione aktivnosti u okviru projekata EU (npr. Erasmus + i H2020) zahvaljujući kojima se neprestano razvijaju revolucionarni IKT alati za podršku osetljivim grupama ljudi (npr. sa intelektualnim invaliditetom, autističnim, starijim pacijentima sa Alchajmerom).

Saradnici

Valentina Conotter
Valentina Conotter

Uloga: Rukovodilac projekata istraživačkog i inovacionog područja
Zemlja: Italija
Mejl adresa: valentina.conotter@socialit.it

Valentina je rukovodilac projekata za područje istraživanja i inovacija u Social IT od 2015. godine. 2007. godine je magistrirala u oblasti telekomunikacionog inženjerstva na Univerzitetu u Trentu, u Italiji, a 2011. godine stekla je doktorat iz oblasti telekomunikacionog inženjerstva na Međunarodnoj doktorskoj školi u Trentu . Radila je kao post-doktorant na domaćim i međunarodnim univerzitetima (SAD, Španija, Italija). U Social IT radi kao projekt menadžer u nekoliko evropskih projekata, i Horizont 2020 i Erasmus + (takođe kao koordinator), i odgovorna je za celo područje istraživanja i inovacija koje takođe nudi konsultantske usluge na polju EU projekata.

Giulia Onorati
Giulia Onorati

Uloga: Menadžer za marketing i komunikacije
Zemlja: Italija
Mejl adresa: giulia.onorati@socialit.it

Giulia se pridružila kompaniji 2016. godine kao podrška odeljenju za istraživanje i inovacije. Magistrirala je sociologiju i društvena istraživanja na Univerzitetu u Trentu, Italija. Ranije je radila kao društveni istraživač na Erasmus + projektu APP4CARERS sa Italijanskim istraživačkim centrom INRCA, u Ankoni. U Social IT sarađivala je u nekoliko projekata Horizon2020 i Erasmus+ kao menadžer ko-projekata i kao menadžer komunikacija. Magistrirala je marketing 2020. godine, komunikaciju i digitalne medije na poslovnoj školi 24ore u Milanu. Trenutno je zadužena za marketing i komunikaciju za društvene IT i kao konsultant za neke klijente kompanije.

Maddalena Sebastiani
Maddalena Sebastiani

Uloga: programer softvera
Zemlja: Italija
Mejl adresa: maddalena.sebastiani@socialit.it

Maddalena je programer softvera u kompaniji Social IT od 2019. Kompaniji se pridružila odmah nakon mastera iz telekomunikacionog inženjerstva, posebno u oblasti informacija i komunikacija, na Univerzitetu u Trentu, Italija. Sarađuje u tekućim Erasmus + projektima i nacionalnim projektima, kao programer softvera, aplikacija (Android i IoS) i veba. Takođe sarađuje kao konsultant programer softvera na prilagođenim proizvodima za klijente kompanije.