IPA2 intelektualni proizvodi

Tokom trajanja projekta biće kreirani intelektualni proizvodi. Projektni partneri će raditi zajedno kako bi osigurali kvalitet i blagovremenu isporuku svakog proizvoda.

IO1 – intelektualni proizvod 1

Dizajn ko-autorskog kurikuluma i modula za učenje

  • Sesije zajedničke validacije – rezultati su dostupni ovde
  • Sesije zajedničkog stvaranja – rezultati su dostupni ovde

IO2 – intelektualni proizvod 2

Smernice i video zapisi za nastavnike i učenike

  • Smernice za nastavnike

IO3 – intelektualni proizvod 3

IPA2 platforma za e-učenje

  • Pokretanje platforme za e-učenje za pohranjivanje svih razvijenih materijala – platforma dostupna ovde