IPA2 projektni partner Autizam Evrope prikupio je korisne resurse i savete iz celog sveta kako bi pomogao autističnim osobama i njihovim porodicama da funkcionišu tokom pandemije COVID-19.

Ovo krizno vreme bilo je i nastavlja da bude posebno izazovno za autistične ljude koji osećaju poremećaj u svojoj rutini i imaju poteškoća sa nesigurnošću i promenama, a takođe to utiče i na njihove servise podrške. Neophodno je da autističnim osobama i njihovim porodicama pruži podrška i da im se obezbede resursi i dostupni alati za razumevanje i komunikaciju o situaciji i stalnim promenama povezanim sa COVID-19.

Mnogi ljudi iz zajednice autizma trenutno dele resurse i savete kako bi podržali autistične osobe. Ispod je nekoliko resursa koji mogu biti korisni onima iz IPA2 zajednice.

Resursi koji pomažu u suočavanju sa stresom i neizvesnošću:

Socijalne priče i vizuelni rasporedi:

Ostale inicijative za podršku, izvori i saveti iz zajednice za autizam:

Resursi na različitim jezicima:

Inclusion-Europe je naveo lako čitljive informacije dostupne širom EU.

Da biste pristupili svim resursima koje je sastavio Autizam Evrope, možete posetiti njihovu vebstranicu.