Od pokretanja projekta IPA2, partneri rade na razvoju i sprovođenju aktivnosti projekta. Aktivnosti IPA2 projekta imaju za cilj smanjenje problema ranjivosti učenika sa autizmom u školi pri prelasku iz osnovne u srednju školu.

U svojoj početnoj fazi, projekat je koristio metodologije zajedničkog kreiranja za razvoj nastavnog plana i programa, kao i modula za učenje. Tri ko-autorske sesije održane su u Španiji, Portugaliji i Srbiji i u njih je bilo uključeno više od 64 nastavnika, članova porodice i autističnih učenika. S obzirom na trenutno vanredno stanje izazvano Covid-19 virusom, sesije su održavane onlajn. Tokom sesija podeljena su iskustva, mišljenja i ekspertiza kako bi se bolje razumeli izazovi sa kojima se autistični učenici suočavaju tokom prelaska iz osnovne u srednju školu. Autistični učenici bili su uključeni tokom čitave faze dizajniranja kurikuluma i modula, čime su i sami autori rešenja ponuđenog projektom.

Preliminarni rezultati dobijeni na sesijama pokazali su oblasti u kojima je potrebno veće znanje nastavnika osnovnih i srednjih škola kako bi se poboljšala tranzicija za autistične učenike. Pored toga, svedočenja učenika sa autizmom tokom ovih sesija isticala su probleme sa kojima se suočavaju na polju obrazovanja i stoga pružaju uvid u uzroke izostanaka. Na osnovu rezultata dobijenih u svakoj zemlji, zaključeno je da postoji nekoliko oblasti u kojima je potrebno ojačati znanje nastavnika i osoblja.

Ove oblasti uključuju:

  1. Osnovno znanje o autizmu;
  2. Potrebe i problemi učenika sa autizmom;
  3. Strategije intervencije i neophodne veštine;
  4. Strategije koordinacije.

Uzimajući u obzir oblasti u kojima je potrebno više znanja, članovi projekta su izradili nacrt sadržaja obuke koji će se primeniti. Ovaj nacrt trenutno validira oko 90 nastavnika iz Španije, Portugalije i Srbije.

Sledeća faza projekta je izrada kurikuluma koji će služiti kao smernica članovima projekta u kreiranju sadržaja obuke.