Na Svetski dan autizma (2. aprila), partneri IPA2 projekta učestvovali su u drugoj fazi kampanje za podizanje svesti Autizma Evrope, „Mogu da učim. Mogu da radim“. Kampanja ima za cilj informisanje i podizanje svesti o pristupu obrazovanju i zapošljavanju ljudi iz spektra autizma, čak i tokom pandemije i mera prevencije.

IPA2 partneri su delili svoje slike – kako podržavaju kampanju „držeći alat“ kao način da pokažu raznolikost sposobnosti koje društvo može da neguje da bi bilo inkluzivnije. U skladu sa ciljevima IPA2 projekta, kampanja prepoznaje važnost pružanja obuke o autizmu nastavnicima i podrške autističnim osobama u njihovom obrazovanju, bilo to lično ili virtuelno.

Procenjuje se da u Evropskoj Uniji živi oko 5 miliona ljudi sa autizmom. Većina autističnih ljudi doživljava široko rasprostranjenu diskriminaciju u mnogim oblastima života, uključujući zapošljavanje i obrazovanje. Kampanja ima za cilj da promoviše pristup inkluzivnom obrazovanju i mogućnostima zaposlenja za ljude iz spektra autizma kroz EU. Tokom druge faze kampanje 2021. godine obrađuju se i određene teme povezane sa COVID-19, uključujući obrazovanje na daljinu, razumno prilagođavanje, mentalno zdravlje i pandemija.

Objavljivanje Evropske strategije za osobe sa invaliditetom za 2021.-2030. i Akcionog plana za sprovođenje evropskog stuba socijalnih prava, kao i najava dečije garancije obeležavaju prve mesece 2021. Godine. Ovi događaji koji podržavaju prava ljudi sa invaliditetom u Evropskoj Uniji će odrediti tempo naših akcija u kampanji, jer pristup obrazovanju i zapošljavanju autističnih osoba ima snažno prisustvo u tim instrumentima.

Autizam Evrope pozvao je ljude da se pridruže kampanji i pomognu u isticanju raznolikosti sposobnosti koje društvo može da neguje da bi bilo inkluzivnije. Iako je Svetski dan autizma prošao, kampanju i dalje možete podržati!

Kako mogu da podržim?

Ljudi voljni da podrže kampanju mogu da objavljuju svoje slike na društvenim mrežama koristeći hashtag #AutismDay2021. Oni mogu da drže alat koji predstavlja jednu od njihovih veština (može biti povezan ili sa njihovom sposobnošću učenja, ili sa sposobnošću rada na određenom polju) ili držati vizuelni prikaz kampanje.

AE je takođe objavio komplet alata za kampanju (i poseban aneks za 2021. godinu) koji objašnjava ciljeve kampanje i uključuje komunikacijske materijale i strategije, kao i u formatu koji se lako čita (takođe i za aneks iz 2021. godine).

Krajem marta 2021. godine Autizam Evrope je bio domaćin vebinara na temu „Mogu da učim. Mogu da radim.“ Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dalli i poslanice u Evropskom parlamentu Katrin Langensiepen i Chiara Gemma pružile su uvid u prava i potrebe osoba sa invaliditetom širom Evrope u pogledu obrazovanja i zapošljavanja. Autistične osobe i njihove porodice, organizacije za autizam, profesionalci, poslodavci, kreatori politike EU i opšta populacija takođe su učestvovali u ovom zajedničkom onlajn događaju.

Vebinar je dostupan za gledanje na zahtev u bilo koje vreme. Klikniteovde za više informacija o događaju.

IPA2 присталице