Portugalska Federacija za autizam

Puno ime: FPDA – Portugalska Federacija za autizam
Zemlja: Portugalija
Website: https://fpda.pt/
Referentna osoba: Isabel Cottinelli Telmo
Mejl referentne osobe: fpda@fpda.pt

Neprofitna, nevladina organizacija za osobe sa invaliditetom, registrovana je prema portugalskom zakonu. Obuhvata 13 nevladinih organizacija širom zemlje, uključujući Azore i Madeiru. FPDA je osnovana 2003. godine, zamenjujući NVO osnovanu 1971. Asocijacije članice FPDA su nezavisne neprofitne nevladine organizacije koje zajedno rade na projektima, kampanjama i drugim aktivnostima. Njihovi ciljevi, vrednosti i principi su: inkluzija, nediskriminacija, solidarnost, udruživanje i partnerstvo. Podržavaju oko 3.000 osoba sa PSAi njihove porodice, promovišući socijalne usluge.

O Portugalskoj Federaciji za autizam

Misija FPDA je da se bori za prava osoba sa PSA i njihovih porodica i predstavlja udruženja članice prema nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

Ciljevi: podržava istraživanje o poremećajima autističnog spektra; promoviše obrazovanje i obuku osoba sa PSA do njihovog potpunog uključivanja u društvo; pruža podršku i obuku porodicama; poboljšava kvalitet života osoba sa PSA kroz pristup ispravnoj dijagnozi, ranoj intervenciji, inkluzivnom školovanju i obrazovanju tokom celog svog života i promoviše zapošljavanje i pristup odgovarajućem stanovanju. Da bi postigao ove ciljeve, FPDA organizuje usluge i promoviše nacionalne i međunarodne projekte od zajedničkog interesa svojih pridruženih članova. FPDA ima partnerstva sa univerzitetima i član je Saveta za administraciju Autizma Evrope.

Predsednik FPDA, koji predstavlja federaciju, član je Komisije koja prati i ocenjuje uključivanje u portugalske škole (pri Ministarstvu obrazovanja), član je Gradskog veća Lisabona za inkluziju osoba sa invaliditetom i član Opservatorija za invalidnost i ljudska prava. FPDA sledi Povelju za osobe sa PSA koju je odobrio Evropski parlament (1996), a takođe i UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

FPDA je akreditovan prema ISO 9001: 2015.

Saradnici

Isabel Cottinelli Telmo
Isabel Cottinelli Telmo

Uloga: Predsednik FPDA
Zemlja: Portugalija
Mejla adresa: i.cottinelli@sapo.pt

Isabel Cottinelli Telmo doktorirala je arhitekturu na Univerzitetu u Lisabonu, a master umetnosti u obrazovanju stekla na Univerzitetu u Bostonu. Univerzitetski je profesor: Modul o autizmu (postdiplomski kursevi) na Univerzitetu na Azorskim ostrvima (Portugalija) i na master kursevima na Univerzitetu u Portu, Escola Superior de Educacao (Politehnički Institut Setubal). Predavala je na Univerzitetu u Njujorku, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Španiji i Portugalu. Predsednik je FPDA od 2003. Koordiniram Erasmus+ projektom IVEA od 2018. Bila je predsednik APPDA-Lisabon od 1984 do 2012. godine. Potpredsednik je Autizma Evrope, i već 18 godina koordinira evropskim projektima u okviru Heliosa, HORIZONTA, Celoživotnog učenja, Princea, Daphne, Socrates-Grundtvig, Progress. Vodila je istraživački projekte u obrazovanju – poslednji projekat u partnerstvu sa Institutom za društvene i političke studije (ESE) uključivao je studiju koja je obuhvatila 2.500 porodica dece i adolescenata sa PSA: Kvalitet života porodica sa decom i adolescentima sa ASD; Dijagnoza i socijalni i ekonomski uticaji (2014).
Urednik je časopisa Link već 18 godina. Odlikovana je od strane predsednika Republike Portugalije i dobitnik Medalje za zasluge gradskog veća Lisabona.
Isabel govori portugalski, engleski i francuski.

Teresa Morgado
Teresa Morgado

Uloga: Pedagoški psiholog
Zemlja: Portugalija
Mejl adresa: Fpda.projetos@gmail.com

Teresa Morgado je pedagoški psiholog koja je zvanje stekla na ISPA – Instituto Superior de Psicologia Aplicada u Lisabonu. Praksa u ranoj intervenciji završila je u CEACF – Centro de Estudo e Apoio A Crianca e Familia.
Radila je za nevladinu asocijaciju Pais-em-Rede, baveći se savetodavnim radom i obukama (na temu socijalne i profesionalne inkluzije) sa mladima sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Tereza ​​se pridružila FPDA 2018. godine gde uglavnom radi na portugalskim i evropskim projektima za zapošljavanje osoba sa autizmom.
Organizovala je kurseve za mlade sa autizmom zajedno sa partnerima iz projekta IVEA (Inovativno stručno osposobljavanje za autizam); gde je pomogla da se pronađe odgovarajuća praksa za svakog učesnika i podržala ih tokom vanrednog stanja izazvanog virusom Covid-19. Tereza ​​je takođe savetovala roditelje i obučila osoblje zainteresovanih poslodavaca. Teresa govori portugalski i engleski.

Ricardo Manuel De Oliveira Niza
Ricardo Manuel De Oliveira Niza

Uloga: Pedagoški psiholog
Zemlja: Portugalija
Mejl adresa: ricardoniza@gmail.com

Ricardo se pridružio FPDA 2019. godine. Sarađuje u nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata koji su u toku: tri projekta Nacionalnog instituta za rehabilitaciju Portugalije, kao i Erasmus + projekti IVEA – Inovativno stručno osposobljavanje za autizam i IPA2 – unapređenje tranzicije pri prelasku iz osnovne u srednju školu.
Ricardo radio za Nacionalno udruženje za autizam u školi Sibil Elgar u Londonu, pružajući individualnu i grupnu podršku mladima sa autizmom. Radio je u škotskoj organizaciji Barnardo’s, u terapeutskoj jedinici Northern Lights, gde je bio odgovoran za strategije intervencija sa mladima sa poremećajem autističnog spektra. Radio je i u državnoj instituciji Casa Pia u Lisabonu, u stambenoj kući S. Marcal, kao upravnik, pružajući podršku gluvoj deci i mladima sa posebnim potrebama u edukaciji.
Magistrirao je socijalnu psihologiju na Institutu za primenjenu psihologiju u Lisabonu, a ima i postdiplomsku kvalifikaciju iz kliničke i zdravstvene psihologije i postdiplomsku kvalifikaciju iz sportske psihologije i fizičke aktivnosti. Obučen za PECS i Makaton.
Ricardo govori portugalski, engleski, španski i portugalski znakovni jezik.

Sandra Nunes
Sandra Nunes

Uloga: Koordinator za medije
Zemlja: Portugalija
Mejl adresa:

Diplomirala psihomotornu rehabilitaciju na Univerzitetu u Lisabonu. Kurikularnu praksu u oblasti intelektualnih i razvojnih poteškoća završio u institutu Quinta Essência
Od 2008. godine radi u oblasti dečijeg razvoja – intervencija u određenim poteškoćama u učenju i poremećajima spektra autizma. Radila je za APPDA udruženje iz Lisabona u Resursnom centru za inkluziju, u školama sa učenicima koji imaju poremećaj iz spektra autizma i u Centru za okupacione aktivnosti sa mladima i odraslima sa autizmom (2016 – 2019). Sandra se pridružila FPDA timu 2019. godine. Radi na portugalskim i evropskim projektima FPDA i zadužena je za sve medijske platforme Federacije.
Sandra je takođe bila zadužena za realizaciju online kurseva obuke IPA+ (Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi), koji se na zahtev korisnika realizuje u trećem izdanju.
Sandra govori portugalski i engleski.

Lucília Lampreia
Lucília Lampreia

Uloga: Administracija
Zemlja: Portugalija
Mejl adresa: fpda@fpda.pt</p

Lucilia je zaposlena u FPDA od 2016. godine i odgovorna je za administrativno upravljanje FPDA nacionalnim i međunarodnim projektima. Priprema sva dokumenta za računovodstvo i organizuje logistiku svih seminara i radionica. Lucilia organizuje informacije i telefonske pozive unutar kancelarije i priprema odgovore za osobe sa poremećajem iz autističnog spektra, njihove porodice i druge zainteresovane ljude. Lucilia je 2010. godine počela da radi u APPDA, članici FPDA, kao majka mlade osobe sa autizmom i volonter. Postala je član odbora direktora 2016. godine, a 2019. godine prešla je u FPDA. Bila je volonter u biblioteci za maloletnike u Beji, njenom rodnom gradu. Pohađala je kurseve računovodstva bilansa stanja i računovodstvene analiza.