Fondacija Hiljadu želja

Puno ime: Fondacija hiljadu želja
Zemlja: Srbija
Website: https://www.facebook.com/Fondacija-hiljadu-%C5%BEelja-100332081862835
Referentna osoba: Sunčica Petrović
Mejl referentne osobe: Hiljaduzelja@gmail.com

Fondaciju Hiljadu želja osnovala je u oktobru 2018. godine grupa članova porodica osoba sa autizmom. To je nevladina, neprofitna organizacija osnovana da bi sledila ciljeve socijalne zaštite, poboljšala socijalnu i zdravstvenu zaštitu, poboljšala položaj osoba sa invaliditetom, brigu o deci, mladima i odraslima a poremećajem iz autističnog spektra.

O Fondaciji

Ciljevi Fondacije su:

  • Poboljšanje života osoba sa intelektualnim invaliditetom i autizmom i njihovih porodica sa fokusom na zaštitu, unapređenje i sprovođenje međunarodno utvrđenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda.
  • Podizanje svesti javnosti o potrebama osoba sa autizmom i intelektualnim invaliditetom.
  • Podsticanje i sprovođenje aktivnosti na širem društvenom planu koje ističu sposobnosti osoba sa autizmom i intelektualnim invaliditetom i doprinose razvoju njihovih potencijala, jačanju njihove ličnosti i integraciju u društvo.
  • Edukacija javnosti o problemima, potencijalima, pravima i obavezama osoba sa autizmom i intelektualnim invaliditetom.
  • Pružanje materijalne i bilo koje druge pomoći osobama sa autizmom i intelektualnim invaliditetom.
  • Postizanje pune integracije osoba sa autizmom i intelektualnim invaliditetom i njihovih porodica u sve segmente društvenog i ekonomskog života.
  • Obezbeđivanje i omogućavanje ispunjenja uslova za samostalan život osoba sa autizmom i intelektualnim invaliditetom.
  • Obezbeđivanje samostalnog života osoba sa autizmom i intelektualnim invaliditetom kao korisnika usluga dnevnog boravka, stanovanja uz podršku i / ili ličnu asistenciju.

Iako je Fondacija možda mlada, njeni osnivači i saradnici su članovi porodice i profesionalci sa bogatim dugogodišnjim znanjem i iskustvom iz oblasti autizma i intelektualnih smetnji.

Posebna područja interesovanja i pravac u kojem Fondacija usmerava svoje aktivnosti su pitanja mladih i odraslih sa autizmom, tj. srednje i visoko obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i zdravstvena zaštita. Pored toga, Fondacija je posvećena obrazovanju porodica i profesionalaca, sa posebnim interesovanjem za nedovoljno zastupljene ili problematične teme. Trenutno, pored projekta IPA2, Fondacija učestvuje u još dva Erasmus+ projekta:

  • Obuka univerzitetskih nastavnika za inkluziju osoba sa intelektualnim invaliditetom. Ovaj program je namenjen nastavnicima i profesorima na univerzitetskom nivou, kako bi poboljšali svoje znanje o intelektualnim invaliditetima, specifičnim obrazovnim potrebama koje su s njima povezane i različitim mogućnostima prilagođavanja svojih predmeta za uključivanje osoba sa intelektualnim invaliditetom.
  • Spektar mogućnosti: obuka stručnjaka iz prakse o načinima uključivanja i pružanja podrške osobama sa autizmom na radnom mestu.

Saradnici

Sunčica Petrović
Sunčica Petrović

Uloga: Osniavač
Zemlja: Srbija
Mejl adresa: suncica.petrovic@yahoo.com

Sunčica Petrović je osnivač i direktor Fondacije. Diplomirala je menadžment, a pored svakodnevnog rada u Fondaciji, zadužena je za međunarodnu saradnju i upravljanje evropskim projektima i koordinira međunarodne projekte Fondacije.
Sunčica je i koordinator projekta za Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, gde je kao vođa tima koordinirala projektima DE-ENIGMA, finansiranim iz programa Horizon 2020 i „IPA +: Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Ka specijalizovanom modelu obuke za profesionalce “, koji je finansirao Erasmus+. Sunčica je članica Autizma Evrope od 2007. godine, a član Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom od 1999. godine. Doprinela je osmišljavanju i pisanju nacionalnih projekata za Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom: “Istine i predrasude o autizmu“, “Porodični asistent“, „Vikend program“, „Pravna pomoć“, „Savetodavni program za roditelje“, „Obuka veština negovatelja (CST)“, „Onlajn savetovanje“, „Medicinske sobe“. Sarađuje sa Ministarstvom za socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Autizmom Evrope, Autism Speaks, SZO, HELP, UNDP, UNICEF i brojni korporativni, donatorima. Ima 42-godišnjeg brata sa autizmom.
Sunčica govori engleski, francuski i nemački jezik.

Nenad Glumbić
Nenad Glumbić

Uloga: Naučni saradnik
Zemlja: Srbija
Mejl adresa: nenadglumbic@gmail.com

Nenad je doktorirao u oblasti specijalnog obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu (Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju). Redovni je profesor na Univerzitetu u Beogradu i glavni istraživač projekta „Društveno učešće osoba sa intelektualnim invaliditetom“. Njegova istraživanja bila su usredsređena na autizam i intelektualne smetnje. Nenad je naučni saradnik Fondacije od prvog dana. Autor je i koautor 3 knjige i više od 300 istraživačkih članaka. Kao istraživač proveo je dva meseca na Univerzitetu Bristol i Univerzitet Okford.
Sarađivao je na projektima „Poboljšanje kvaliteta usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom (Ministarstvo rada i socijalne politike); „Lokalni akcioni plan za decu“ (UNICEF); „Osnivanje Centra za inkluzivno predškolsko obrazovanje u Kragujevcu“ (UN – Habitat); „Strukturiranje i institucionalizacija službe dnevnog boravka“ (Humanitarna organizacija „Dečje srce“); „Uključivanje dece sa invaliditetom u obrazovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ – Midway“ (Misija USAID-a u Srbiji); „Podrška radu komisija za procjenu i orijentaciju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju“ (UNICEF – kancelarija u Crnoj Gori); „Reforma sistema socijalne zaštite i brige o deci: jačanje socijalne inkluzije“ (UNDP), „Uključivanje ljudi u spektar autizma u Evropi. Ka specijalizovanom modelu obuke za profesionalce “(Erasmus +).
Nenad govori engleski i španski jezik.