Pregled

IPA2 projekat razvija i pilotira online kurs za obuku i platformu za e-učenje za nastavnike razvijenu prema ko-autorskoj metodologiji koja uključuje krajnje korisnike kako bi identifikovali njihove nastavne planove i programe i zahteve za obukom.

Platforma za e-učenje IPA2 biće online prostor za nastavnike i stručnjake koji rade u oblasti obrazovanja sa ljudima iz spektra autizma da bi učili, komunicirali i delili svoja shvatanja. Online platforma će sadržati informacije o projektu, module za učenje i povezati učesnike putem posvećenih foruma za diskusiju. Da bi se poboljšali odnosi između autističnih učenika i njihovih nastavnika i školskih drugova, biće kreirane i smernice i video za inkluzivnije, empatičnije i podržavajuće školsko okruženje.

Moduli za učenje biće organizovani kao katalog predmeta, a svaki modul će biti sastavljen od lekcija. Lekcije će sadržati uvod u temu, video objašnjenje, srodni dokument i završni test kako bi učesnici mogli da provere svoje znanje.

Namenski prostor na platformi biće rezervisan za „POZIV ZA IDEJE“, gde će učesnici biti slobodni da predlože novu temu koja još nije obrađena u okviru IPA2 platforme. Učesnici će moći da glasaju za predložene teme koje smatraju relevantnim i zanimljivim i uključe se u diskusije o sadržaju. Ovaj prostor ima za cilj da podstakne razmenu iskustava u oblasti autizma kako bi se izgradila čvrsta mreža zainteresovanih strana za tu temu. Platforma za e-učenje biće pokrenuta 2021. godine.

Idi na Moodle