Istraživački Institut Polibienestar

Puno ime: POLIBIENESTAR, Istraživački institut za politiku socijalne zaštite
Zemlja: Španija
Website: https://www.polibienestar.org/
Referentna osoba: Jorge Garcés Ferrer
Mejl referentne osobe: polibienestar@uv.es

POLIBIENESTAR, Istraživački institut za politiku socijalne zaštite, je istraživački institut Univerziteta u Valensiji. Međunarodno priznat, njegova glavna područja istraživanja su inovacije u socijalnoj tehnologiji, tehničko savetovanje i obuka u polju socijalne politike.

O Polibienestaru

Ovaj institut čini interdisciplinarni tim sa više od 100 istraživača, a vodi ga Jorge Garces Ferrer.

Već dvadeset godina bavi se osnovnim i primenjenim istraživanjima na ekonomskom, socijalnom, političkom i tehničkom aspektu održivosti sistema socijalne zaštite. Savetuje i administraciju i privatne kompanije o planiranju, dizajniranju i primeni socijalne zaštite i održivih resursa i politika.

Područja istraživanja Polibienestar su:

  • Zdravlje
  • Pametni gradovi,
  • Turizam
  • Socijalna politika
  • Upravljanje i javne uprave
  • Ekonomija preduzeća

Saradnici

Jorge Garcés Ferrer
Jorge Garcés Ferrer

Ime i prezime: Менаџер за комуникацију и прикупљање средстава
Zemlja: Španija
Mejl adresa: Jordi.garces@uv.es

Jorge Garces Ferrer redovni je profesor na Univerzitetu u Valensiji, Principe de Asturias profesor na Univerzitetu Džordžtaun, Doctor Honoris Causa Univerziteta Jaume I de Castello i direktor je Istraživačkog instituta za politiku socijalne zaštite (POLIBIENESTAR) na Univerzitetu u Valensiji. Predavač je na Univerzitetu Innsbruck u Austriji i na Univerzitetu Erasmus Rotterdam u Holandiji. Bio je gostujući istraživač na univerzitetima u Vašingtonu, Oksfordu i Kembridžu. Bio je stariji istraživač ili član istraživačkih timova na blizu 100 projekata i istraživačkih javnih ugovora na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
Učestvovao je u Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja u španskom parlamentu kao stručnjak, a takođe i u različitim odborima Evropske komisije. Trenutno sarađuje sa institucijom Brookings iz Vašingtona.
Autor je i koautor 25 knjiga na španskom, valensijanskom, nemačkom i engleskom jeziku. Učestvovao je u 200 nacionalnih i međunarodnih konferencija vezanih za dizajn, upravljanje i procenu javne politike, posebno socijalne politike.

Sandra Martínez-Molina
Sandra Martínez-Molina

Ime i prezime: Менаџер за комуникацију и прикупљање средстава
Zemlja: Španija
Mejl adresa: Sandra.martinez-molina@uv.es

Sandra Martinez Molina je diplomirala socijalni rad i magistrirala socijalnu zaštitu na Univerzitetu u Valensiji. Njena doktorska teza govori o otpornosti evropskih tržišta rada i njihovoj sposobnosti za uključivanje u scenario globalne recesije. Ovaj rad je uključen u projekat Evropske Unije INSPIRES (Inovativne socijalne politike i politike zapošljavanja za inkluzivna i otporna tržišta rada u Evropi) koji finansira 7. Okvirni program.
Trenutno radi kao tehničar u Institutu Polibienestar, radeći na istraživačkim i inovacionim projektima koji se odnose na otpornost tržišta rada i rad i socijalnu inkluziju nekih osetljivih grupa kao što su osobe sa intelektualnim invaliditetom.