Train-ASD

Stručna obuka o komunikacijskim i nastavnim pristupima za autistične učenike

Erasmus + projekat Train-ASD osposobljava nastavnike i druge profesionalce da podrže efikasno uključivanje autistične dece u obrazovanje pružajući im stručnu obuku o alternativnim sistemima komunikacije.

Posetite veb stranicu

ChildIN

.

ChildIN je Erasmus+ projekat koji traje od 2018. do 2021. godine i ima za cilj pružanje specifične mešovite obuke o autizmu za vaspitače kako bi se podržala efikasna inkluzija autistične dece u Francuskoj, Portugaliji i Poljskoj.

Posetite veb stranicu

ASD-EAST

Osnaživanje i podrška nastavnicima

Projekat ASD-EAST fokusira se na osnaživanje specijalnih edukatora u centranom / istočnom / balkanskom okruženju za podršku za efikasno uključivanje autistične dece u obrazovanje.

Posetite veb stranicu

YMI

Mladi medijatori za inkluziju

Projekat YMI promoviše učešće autistične dece i mladih u aktivnostima zajednice, pod jednakim uslovima sa vršnjacima, zahvaljujući podršci „mladih medijatora“ za podsticanje socijalne inkluzije.

Posetite veb stranicu

IPA+ Project

Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Ka specijalizovanom modelu obuke za stručnjake.

Cilj IPA + projekta je kreiranje osnovne referentne obuke za sve stručnjake koji rade sa ljudima iz autističnog spektra – nezavisno od njihove stručne oblasti i prethodnog znanja – koja odgovara na gore pomenute nedostatke, zahteve društva uopšte i ove grupe ljudi i njihove porodice.

Posetite veb stranicu

Mind Inclusion 2.0

Mind Inclusion 2.0 ima za cilj da podstakne kompetencije edukatora osoba sa intelektualnim invaliditetom širom Evrope da promoviše participativno stvaranje i upotrebu inovativnog online alata (veb platforme) podržanog definicijom metodologije koja će doprineti održivom i inkluzivnom uključivanju osoba sa invaliditetom u društvo.

Posetite veb stranicu