13. jula, jedanaest partnera iz Španije, Portugalije, Italije, Srbije i Belgije učestvovalo je na drugom transnacionalnom sastanku IPA2 projekta kako bi se procenio dosadašnji napredak projekta, kao i da bi se osigurala njegova održivost i uspeh. Sastanak, čiji je domaćin trebalo biti projektni partner Fondacija hiljadu želja iz Srbije, zbog pandemije COVID-19 održan je putem Zoom platforme.

Nakon dobrodošlice i uvoda, svaka zemlja je predstavila glavne rezultate ko-autorskih sesija. Rezultati su uključivali saznanja o trenutnom znanju i veštinama koje nastavnici imaju u vezi sa poremećajima iz autističnog spektra, vrstama znanja i veština koje nastavnici zahtevaju od učenika i predlozima za poboljšanja pri prelasku iz osnovne u srednju školu.

Projektom je predviđeno kreiranje platforme za e-učenje na kome će biti pohranjen kurikulum zasnovan na ko-autorskim sesijama. Pre sastanka, projektni partneri popunili su anketu o željenim karakteristikama e-platforme. Predstavljeni su rezultati ankete i diskutovano je o karakteristikama platforme, koja će biti kreirana na Moodle platformi.

Na ovom sastanku obrađene su i druge različite teme povezane sa upravljanjem projektom, kao što su širenje rezultata projekta, njegov uticaj, finansije i novi plan rada.

Partneri IPA2 sastaće se ponovo u februaru 2021. Tokom njegovog trogodišnjeg trajanja, projektom su predviđena četiri transnacionalna sastanka.