Na Svetski dan autizma (2. aprila), partneri IPA2 projekta pridružili su se dvogodišnjoj kampanji za podizanje svesti kompanije Autizma Evrope, „Mogu da učim. Mogu da radim “na promociji pristupa obrazovanju i zapošljavanju ljudi iz spektra autizma. U skladu sa ciljevima IPA2 projekta, kampanja prepoznaje važnost pružanja obuke nastavnicima i podrške autističnim osobama u njihovim akademskim iskustvima.

Procenjuje se da je širom Evropske Unije zaposleno manje od 10% ljudi iz spektra autizma, a delimično je kriv i nedostatak pristupa obrazovanju. Zapravo, mnogi autistični učenici su isključeni iz obrazovnog sistema jer doživljavaju nerazumevanje njihovih individualnih potreba i nedostatak prilagođene podrške. Da bi odgovorio na izazove sa kojima se mnogi autistični ljudi suočavaju prilikom pristupanja obrazovanju (uključujući univerzitetsko i stručno obrazovanje) i zapošljavanju, Autizam Evrope sprovodi evropsku kampanju za podizanje svesti od 2020. do 2021. godine, zajedno sa svojim udruženjima-članicama širom Evrope.

Autizam Evrope pozvao je ljude da se pridruže kampanji i pomognu u isticanju raznolikosti sposobnosti koje društvo može da neguje da bi bilo inkluzivnije. Da bi podigao svest o ciljevima kampanje, Autizam Evrope je podstakao pristalice da izvedu gest kampanje – držanjem ili korišćenjem alata koji predstavlja njihove veštine. Ovaj gest je simbol osnaživanja i svako može učestvovati, bilo da je autističan ili ne, da pokaže da niko ne sme biti isključen ili diskriminisan.

Partneri na projektu IPA2 podelili su svoje slike kako sprovode gest kampanje da bi pokazali da svako u društvu ima određene snage koje se mogu iskoristiti za napredak u obrazovanju i uspešan pristup zaposlenju, kao i značaj obrazovnog osoblja u podršci ovom procesu. Članovi partnerske organizacije, Autizam Burgos, takođe su pripremili video za kampanju koji prikazuje njihovu podršku unapređenju pristupa zapošljavanju i obrazovanju.

Kampanja se odvija u kritičnom trenutku, dok EU trenutno razgovara o budućoj EU strategiji za invalidnost 2020- 2030, za koju se Autizam Evrope zalaže. Narednih godina primeniće se i implementacija evropskog stuba socijalnih prava koji kaže da „svako ima pravo na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, obuku i celoživotno učenje kako bi održao i stekao veštine koje mu omogućavaju da u potpunosti učestvuje u društvu i upravlja uspešnim prelazima na tržištu rada ‘. Stoga je to ključna prilika da se naš glas čuje i u prvi plan stave potrebe ljudi iz spektra autizma.

Kako mogu da podržim kampanju?

  • Pronađite alat koji predstavlja jednu od vaših veština;
  • Napravite video / GIF kako držite alat (i možda ga koristite);
  • ILI slikajte sebe kako držite alat (i možda ga koristite);
  • Podelite ga na društvenim mrežama pomoću #AutismDay2020 ili ga pošaljite Autizmu Europe putem mejla

*Možete se slikati kako držite vizuelni prikaz kampanje.

Zvanični video kampanje kreirao je Autizam Evrope i ima za cilj da naglasi da svi možemo doprineti inkluziji autističnih osoba. Autizam Evrope je takođe objavio komplet alata za kampanju koji objašnjava ciljeve kampanje i uključuje komunikacijske materijale i strategije na više od 10 različitih jezika, kao i verziju koja se lako čita.