Dvogodišnji Erasmus+ projekat IPA2 koji je započeo 2019. godine ima za cilj smanjenje poteškoća sa kojima se suočavaju autistični učenici, posebno tokom prelaska iz osnovne u srednju školu, kako bi se rešio njihov nepovoljan položaj i rano napuštanje škole. Rezultati, koji finansira Evropska komisija, usmereni su i nastavnike, i autistične učenike i njihove vršnjake kako bi se sprovele mere prevencije i smanjili rizici od socijalne isključenosti, neuspeha u školi i napuštanja škole.

Na školskom nivou, učenici sa poremećajem iz autističnog spektra imaju specifične potrebe u različitim fazama obrazovanja, jer su poteškoće proistekle iz samog poremećaja pojačane zahtevima u školi. Tokom prelaska iz osnovne u srednju školu, zahtevi nove škole mogu kod učenika sa autizmom izazvati simptome anksioznosti i depresije. U mnogim slučajevima zahtevi nove škole i izazovi koji iz toga proizilaze mogu prouzrokovati nizak akademski uspeh i rano napuštanje škole. Ovo pokazuje potrebu za uvođenjem promena u obrazovni kontekst.

U tom smislu, “Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Unapređivanje tranzicije iz osnovne u srednju školu” (IPA2) projekat ima za cilj smanjenje ranjivosti učenika sa poremećajem iz autističnog spektra pri njihovom prelasku iz osnovne u srednju školu.

Projekat će takođe poboljšati odnose u školi između učenika sa autizmom i njihovih vršnjaka i drugova iz razreda, a nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola pružiti strategije za poboljšanje akademskih učinaka njihovih učenika sa autizmom i smanjenje njihovih strepnji i stresa u vezi sa školskim pitanjima.

Da bi postigao ove ciljeve, IPA2 projekat će kreirati i testirati onine obuku i platformu za e-učenje za nastavnike razvijenu prema ko-autorskoj metodologiji koja uključuje krajnje korisnike kako bi identifikovali njihove nastavne planove i programe i zahteve za obukom. Da bi se poboljšali odnosi između autističnih učenika i njihovih nastavnika i školskih drugova, biće kreirane i smernice i video za inkluzivnije, empatičnije i podržavajuće školsko okruženje.

IPA2 projekat komplementaran je sa Erasmus+ projektom IPA+, koji je 2018. objavio referentnu tačku za obuku svih stručnjaka koji rade sa osobama sa autizmom, nezavisno od njihove oblasti rada i prethodnog znanja. Sa IPA2, partnerstvo ima za cilj da promoviše inkluzivno društvo za ljude sa autizmom sa ko-autorskim pristupom fokusirajući se na nastavnike i autistične učenike, njihove porodice i vršnjake kako bi poboljšali kvalitet njihovog života.

Šest partnera iz pet evropskih zemalja udružilo se u IPA2 partnerstvo, uključijući Istraživački institut Polibienestar iz Španije; tri nevladine organizacije za autizam koje su osnovali članovi porodica i/ili stručnjaci (Autizam Burgos iz Španije, the Portugalska Federacija za Autizam (FPDA), i Fondacija hiljadu želja iz Srbije); jedna tehnološka kompanija (Social IT iz Italije), i evropska krovna organizacija Autizam Evrope, iz Belgije.

О програму Ерасмус +

Erasmus+ je program EU za podršku obrazovanju, obuci, omladini i sportu u Evropi. Njegov budžet od 14,7 milijardi evra pruža mogućnosti za preko 4 miliona Evropljana – da studiraju, obučavaju se, stiču iskustvo i volontiraju u inostranstvu.